Podmínky pro komentované prohlídky a focení v levanduli

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenky pro vstup na soukromý pozemek Levandulové farmy pod Řípem během specifických dní určených pro návštěvu veřejnosti, a to jen při rezervaci prostřednictvím internetové stránky https://levandulepodripem.reenio.cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Levandulové farmy pod Řípem (provozovatel) a návštěvníka (zákazník).

Identifikační údaje provozovatele

Mgr. Petr Nový
Židovice 130
411 83 Hrobce

IČ: 88751007

Rezervace vstupenky

Po vybrání a označení rezervace/vstupenek na konkrétní aktivitu a termín je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k vytvoření rezervace /vstupenek.

Jakmile je rezervace dokončena, zobrazí se stránka s potvrzením o rezervaci vstupenek a s pokyny k platbě. Po zaplacení rezervace je odeslán email s unikátním rezervačním kódem a QR kódem, který je možné vytisknout a prokázat se jím při vstupu na pozemek farmy.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o rezervaci vstupenek na danou akci a termín na jím zadanou e-mailovou adresu a podrobné informace k organizaci akce včetně pokynů k parkování. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Platbu po vytvoření rezervace je možné uhradit ihned nebo nejpozději do 4 dnů, jinak systém rezervaci stornuje a bude nabídnuta dalším zájemcům. Bez uhrazení není rezervace platná. V případě rezervace v období méně než 4 dny je nutné zaplatit rezervaci ihned. Zaplacenou rezervaci již není možné ze strany zákazníka stornovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení rezervace aktivity, v případě, že je aktivitu díky vnějším vlivům (zejména počasí) nemožno naplnit nebo pro nenaplnění určeného minimálního počtu návštěvníků pro konání se aktivity.

Rezervovat termín lze maximálně 1 den předem. Maximální počet míst na jednu rezervaci je upřesněn dle typu aktivity. Při nedodržení podmínek rezervace propadá. Levandulová farma pod Řípem si vyhrazuje právo posoudit situaci prodeje rezervovaných vstupenek podle aktuální situace (bezpečnostní, hygienické, počasí,..) a případně je upravit.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den realizace rezervace vstupenek zákazníkem. Zakoupením vstupenek zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek. Zákazník též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s návštěvním řádem provozovatele a je povinen se jím řídit.

Vracení vstupného

Nákup vstupenky/rezervace termínu na danou aktivitu se dále řídí obecnou informací, kdy farma nevrací po zaplacení rezervace již uhrazené prostředky za rezervaci, a to ani z důvodu jejího propadnutí či nevyužití, a to ani i případě pozdního dostavení se na zakoupenou aktivitu.

U aktivity Focení je možnost vrácení rezervačního poplatku pouze v případě změny nebo zrušení této aktivity pouze ze strany provozovatele (Levandulové farmy pod Řípem), o kterém bude zákazník informován předem. Vrácení peněz originální platební metodou proběhne do 30 dní.

U aktivity Komentovaná prohlídka je možnost vrácení rezervačního poplatku pouze v případě změny nebo zrušení této aktivity ze strany provozovatele (Levandulové farmy pod Řípem), o kterém bude zákazník informován předem a to zejména z důvodu nenaplnění minimální kapacity návštěvníků na daný termín. Vrácení peněz originální platební metodou proběhne do 30 dní.