Levandule pod Řípem - Logo

Moje levandule nevypadá dobře, dělám něco špatně?

Díl druhý – půda

Díky prvnímu dílu již víte, jestli levanduli pěstujete v oblasti s vhodným zásaditým podložím, nebo ji „mučíte“ podložím neutrálním nebo hůře, kyselým podložím. Podloží je důležité z toho důvodu, že určuje charakter půdního pokryvu, který je s ním svázaný. Jak už jsme psali, divoká levandule je spokojená i na „holé“ vápencové skále, kulturní levandulová pole jsou tak často typická chudými kamenitými půdami, často hrajícími oranžovými tóny. Jedná se o nejrůznější písčité, štěrkopísčité nebo i slabě jílovité mělké propustné půdy, kryjící vápencové podloží, které je s půdou vlastně promíchané. Tak vypadá pedologické prostředí v místech přirozeného výskytu levandule. Pokud se podíváme například na naše pole, na první pohled zaujme kamenitá půda, kterou ale mají na svědomí předchozí zemědělci, kteří na mnoha místech chudou a slabě minerální karbonátovou půdu (regozem) proorali až na opukové podloží. Místy jsou zbytky této v podstatě ideální půdy již promíchány s vápenitou spraší, takže jsme to vlastně s levandulí co se týká vhodné „plodiny“ vcelku trefili. Vcelku, protože vápnitý tmel nevytváří ideální propustné prostředí, musíme půdu kypřit a propustnost tak zvyšovat. V podstatě jinak ale platí, že čím úrodnější půda, tím dáváte levanduli větší blahobyt, který nepotřebuje, což ale neznamená, že by rostlina neprosperovala. Dříve se však vyčerpá a bude potřebovat vaši pomoc s regenerací, pokud nebudete preferovat dřevnaté rozkladité keře. Naopak „zabijákem“ levandule je kyselá půda, způsobující neduživý růst, případně řídké a vytáhlé větvení. O škodlivém vlivu rašeliny pak není třeba hovořit. Samostatnou kapitolou jsou nevhodné jílovité nepropustné půdy, které nedovolují tolik důležitý odtok vody. Písčité půdy jsou naopak výhodou, ale třeba na příkladu polských pěstitelů je vidět, že ani písek není vždy pro pěstování ideální. V horských údolích jsou písčitá dna naopak pro levanduli past, neboť drží vlhkost. Bujně rostoucí prosperující keře zde nevypěstujete, rostliny budou v porovnání s jinými většinou menší nebo přímo neduživé. Tolik zhruba k půdě. Pro zvídavé opět podotýkáme, že i půdní mapa je dostupná online – https://mapy.geology.cz/pudy/ .

Kamenitá půda levandulového pole, Plateau de Valensole (Provence)
Kamenitá půda levandulového pole, Levandule pod Řípem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Levandule pod Řípem - Logo