Levandule pod Řípem - Logo

Moje levandule nevypadá dobře, dělám něco špatně?

Díl první - podloží

Na dnech otevřených dveří i při komentovaných prohlídkách se nás často ptáte na to, proč vaše levandule nevypadá jako ta naše. Tak je načase vysvětlit pár základních vlastností levandule, kvůli kterým se nemusí levanduli u vás líbit.
Začněme hezky popořádku – podložím. Podloží je alfa a omega pro pěstování levandule. Tento keř ve své středomořské domovině roste na vápencích, přirozeně v podstatě jen na vápencových skalách s mělkou půdní vrstvou. Často zmiňujeme, že cestou na Mont Ventoux závodníci Tour de France míjí nenápadné nízké keříky levandule, porůstající skály a suťová pole kolem silnice. Ano, skály. Levandule nevyžaduje černozem nebo speciální „levandulový“ substrát (který z podstaty věci neexistuje, ale zahradnictví ho úspěšně prodávají). Levandule je spokojená s vápencem. V České republice by pak byly nejvhodnější teplé svahy v krasových oblastech. Máte-li zde dům či chatu, budete mít u nás nejideálnější podmínky. Pozor, v údolích řek a potoků zde vápence podloží netvoří (maximálně jsou mnoho metrů hluboko pod říčními či potočními sedimenty), což platí i mimo kras, takže zde ideální podmínky úplně nejsou. Co se týká nás, máme podloží opukové, což je vápnitý jílovec. Opuková skála je nicméně kryta písčito-hlinitým sedimentem, více či méně promíchaným s kusy opuky. Přítomný uhličitan vápenatý určuje zásaditost podloží a dodává levanduli to, na co je zvyklá. Shrneme-li to, prvním faktorem, který zásadně ovlivňuje kondici vaší levandule je podloží. Ti z vás, kteří mají zahrádku na křídové nebo sprašových sedimentech s pěstováním nemají větší problémy, hůře jsou na tom ti, kteří ji pěstují na kyselém, například žulovém nebo břidlicovém podloží. Tam už je nutné přistoupit k úpravě pH půdy. Půdě se tedy budeme věnovat v dalším povídání. Zatím se můžete podívat, kde je jaké podloží na geologické mapě ČR, která je dostupná online – na adrese:   mapy.geology.cz/geocr50/   .

Mont Ventoux s divokou levandulí
Divoce rostoucí levandule na Mont Ventoux v Provence

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Levandule pod Řípem - Logo